ixia: public art think tank

ixia has taken over the ownership and management of Public Art Online from Arts Council England. The design and content of the website are currently being reviewed.

Bookmark and Share

Celf ac Adfywio Cyhoeddus / Public Art and Regeneration 2013

Date uploaded: July 22, 2013

Celf ac Adfywio Cyhoeddus

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW) a ixia melin drafod celf cyhoeddus, wedi trefnu dau ddigwyddiad sy’n canolbwyntio ar y berthynas rhwng prosiectau celf gyhoeddus a chynlluniau adfywio.  Mae’r digwyddiadau hyn yn rhan o weithredu rhaglen datblygu celf cyhoeddus y Cyngor Celfyddydau.  Maent yn ymwneud a gronfa buddsoddi adfywio newydd Cyngor Celfyddydau a fydd yn cael ei lansio yn ystod 2013 a Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, fframwaith adfywio newydd Llywodraeth Cymru.

Celf ac Adfywio Cyhoeddus
Celf Ganolog, y Barri
Dydd Mercher 13 Tachwedd, 2013
9:30yb hyd at 4.00yh

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ac i archebu lle.

Celf ac Adfywio Cyhoeddus
Prif Neuadd (Hall Reichel), Prifysgol Bangor
Dydd Llun 18 Tachwedd, 2013
9:30yb hyd at 4.00yh

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ac i archebu lle.

————————–————————–

Public Art and Regeneration

The Arts Council of Wales, the Centre for Regeneration Excellence Wales (CREW) and ixia public art think tank have organised two events which focus on the relationship between public art projects and regeneration schemes. The events are part of the implementation of the Arts Council’s public art development programme. They relate to the Arts Council’s new regeneration investment fund, which will be launched during 2013, and the Welsh Government’s new regeneration framework, Vibrant and Viable Places.

Public Art and Regeneration
Art Central, Barry
Wednesday 13th November 2013
9.30am to 4.00pm

Click here for further information and to book a place.

Public Art and Regeneration
Main Hall (Reichel Hall), Bangor University
Monday 18th November 2013
9.30am to 4.00pm

Click here for further information and to book a place.

Click here to visit the ixia website for more information about the events.